Cmentarz


Cmentarz


     INFORMACJE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA CMENTARZA

   Rodzina, która chce zachować prawo do grobu, powinna zgłosić się do kancelarii parafialnej i ustalić dysponenta grobu (osobę, która jest opiekunem grobu i może podejmować decyzje dotyczące grobu) oraz wnieść opłatę dzierżawną jeśli nie została wniesiona lub upłynęło od niej 20 lat.

Aktualnie opłata z tytułu grobu pojedynczego (100 x 200 cm) wynosi 800 zł na 20 lat, grobu dzieciecego - 400 zł na 20 lat.
     Brak ustalonego dysponenta może rodzić trudności przy ustalaniu osoby mogącej podejmować decyzje dotyczące grobu.
     Brak aktualnej opłaty dzierżawnej może skutkować przeznaczeniem grobu do pochówku innych osób.
W wypadku wątpliwości lub pytań proszę kontaktować się z administratorem cmentarza.

ks. Grzegorz Binięda
proboszcz

 

 

                                                                                              Regulamin cmentarza parafii
                                                                             p.w. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Dobieszynie

 

 1. Zarządcą cmentarza jest Proboszcz Parafii p.w. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Dobieszynie.
 2. Należy uzyskać zgodę zarządcy na wszelkie prace prowadzone na cmentarzu, np.:

     - pogrzeb,

     - ekshumację zwłok, bądź przeniesienie do innego grobu,

     - budowę nowego grobu (wymiary wcześniej uzgodnić z zarzadcą),

     - budowę lub remont pomnika, np. naprawa, bądź wymiana płyty, tablicy,

     - budowę ławek, kwietników i innych elementów zdobniczych przy grobie, gdyż budowane  

       bez zgody mogą być usunięte.

 1. Wymiary grobów powinny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków.
 1. Z racji dzierżawy za grób i prowadzenie prac kamieniarskich pobiera się opłaty administracyjne ustalone przez zarządcę cmentarza .
 1. Opłaty pobierane są przez zarządcę cmentarza najpóźniej w dniu pogrzebu i przed przystąpieniem do prac budowlanych i kamieniarskich na cmentarzu.
 1. Zabrania się:

    - wjazdu pojazdami mechanicznymi bez zgody zarządcy cmentarza,

    - wprowadzania zwierząt,

    - zanieczyszczania cmentarza,

    - samowolnego usuwania drzew i krzewów,

    - wykonywania czynności naruszających powagę tego miejsca.

 1. Śmieci mogą być składowane jedynie w wyznaczonym na ten cel miejscu.
 2. Pozostały po remoncie lub rozbiórce gruz ze starego pomnika należy wywieźć z cmentarza we własnym zakresie.
 1. Osoby korzystające z terenu cmentarza zobowiązane są do zachowania spokoju, porządku i czystości.
 1. Klucz do bram cmentarnych znajduje się u zarządcy cmentarza.
 2. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za pracowników firm prowadzących prace na cmentarzu.
 1. Zarządca cmentarza nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru.
 1. Nadzór nad funkcjonowaniem i przestrzeganiem niniejszego Regulaminu cmentarza parafialnego w Dobieszynie sprawuje zarządca cmentarza.
 1. Regulamin podlega ogłoszeniu przez podanie do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty tj. wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

 

                                                                                                                Proboszcz parafii p.w. św. Teresy od Dzieciątka Jezus
                                                                                                                                             w Dobieszynie

Dobieszyn dn. 01.06.2017 r.

 

 

                                                                                         Ogłoszenie dotyczące śmieci cmentarnych

 

Najbliższe tygodnie będą czasem porządkowania grobów naszych bliskich na cmentarzach. To wyraz szczególnej troski o groby rodzinne, pamięci o wszystkich zmarłych, a przede wszystkim wyraz naszej wiary. Wiemy, że dla chrześcijanina najistotniejsze znaczenie ma modlitwa za zmarłych i pomoc w osiągnięciu zbawienia naszym siostrom i braciom, którzy odeszli do wieczności. Pamiętamy także, iż groby są miejscem szczególnego poszanowania a prawo kanoniczne i państwowe chronią miejsca spoczynku zmarłych.

Dbając o groby musimy jednak pamiętać o konsekwencjach naszych czynów dla otoczenia, dla przyrody i dla świata. Potrzeba refleksji, że nawet skromne działania mają wpływ na dobro powierzone człowiekowi przez Boga, także na naszą ziemię. Nasz styl życia, codzienne zachowanie decyduje często o degradacji środowiska naturalnego, marnowaniu żywności czy energii Przyczynia się też do chorób i utraty zdrowia a nawet życia bliźnich.

Papież Franciszek, zaznaczył w encyklice „Laudato si” (24.05.2015): „Musimy ponownie odczuć, że potrzebujemy siebie nawzajem, że jesteśmy odpowiedzialni za innych i za świat”, oraz jeszcze dobitniej: „Jeśli ludzie zanieczyszczają Ziemię substancjami trującymi, to wszystko to są grzechy”.

Każdy wie, jak wiele odpadów wytwarzamy w domach i jako społeczeństwo… Niektórych nie da się pominąć, ale wiele z nich jest wynikiem nawyków, które możemy zmienić. Dlatego prosimy o odpowiedzialność i ograniczenie, a może wręcz rezygnację ze składania na cmentarzach sztucznych wiązanek i kwiatów. Ich wytworzenie a także utylizacja – recykling, obciążają środowisko. Rozpad – biodegradacja naturalnych wieńców czy kwiatów, jest znacznie prostszy i przyjaźniejszy przyrodzie. Wskazana jest także nasza rozwaga w doborze oraz ilości zapalanych zniczy, które chcemy by były znakiem modlitwy za zmarłych, ale nie powinny zatruwać powietrza, czy generować kolejnych ton śmieci. Zastanówmy się nad naszym działaniem już teraz, a nie dopiero we Wszystkich Świętych, czy w kolejne listopadowe dni, dziwiąc się, czy wręcz oburzając na widok przepełnionych pojemników i stert śmieci, bądź patrząc nie tylko na łuny ale i dym – smog nad cmentarzami.

Troska o przyrodę oraz odpowiedzialne gospodarowanie materialne powinny być częścią stylu naszego życia. Jak stwierdza Papież Franciszek, musi się rodzić świadomość życia we wspólnym domu, który powierzył nam Bóg. Cmentarze są miejscem, gdzie możemy tę świadomość i współodpowiedzialność w jasny sposób wyrazić.


Formularz kontaktowy


Kontakt