Grupy formacyjne


Grupy formacyjne


Liturgiczna Służba Ołtarza

Liturgiczna Służba Ołtarza gromadzi osoby, które chcą się zaangażować w życie parafii poprzez troskę o piękno liturgii.

Spotkania formacyjne odbywają się w soboty. Spotkania o charakterze sportowym odbywaja się w piątki po Mszy w sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Kaziemierza Kniedziałowskiego w Dobieszynie.

Aktualnie spotkania sa zawieszone. Do udziału w niedzielnych Mszach zapraszam tylko osoby całkowiecie zdrowe.

 

Schola

Scholę prowadzi Pani Renata Szymańska. Spotkania odbywają się w soboty. Chętnych do upiększania liturgii swoim śpiewem zapraszamy. Na czas stanu epidemii spotkania są zawieszone.

 

Koła Żywego Różańca

W naszej parafii aktualnie istnieją dwa Koła Żywego Różańca. Każda osoba należąca do KŻR zobowiązuje się do modlitwy każdego dnia jedną tajemnicą różańca. Osoby chętne do włączenia się do tej grupy modlitewnej prosimy o kontakt z proboszczem.


Formularz kontaktowy


Kontakt