Ogłoszenia


2020-03-19 20:32

Intencje Mszy świętych

Intencje Mszalne


Sobota  – 25 maj  2024  r.

1700

+ Marię, Jadwigę, Teresę, Stanisława, Mieczysława Górków, Marię, Adama Druzgalskich

1730

Nabożeństwo majowe

1800

+ Henryka, Mariannę, Tomasza Cieślakowskich


 Niedziela – 26 maj  2024  r.

800

+ Józefa Jasik, Bolesława Rzeszot w rocz. śm.

1000

O Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla dzieci pierwszokomunijnych

1200

+ Stanisławę Ślarzyńską, Wandę Gawrońską, Mariannę Ślarzyńską

 

Nabożeństwo majowe

Poniedziałek – 27 maj  2024  r.

      

1700

Dziękczynna za dar powołania z prośbą o opiekę Matki Bożej

 

Nabożeństwo majowe

wtorek – 28 maj  2024  r. 

                   

1700

+ Jana Szatana – od uczestników pogrzebu

 

Nabożeństwo majowe

Środa – 29 maj  2024  r.   

       

1700

+ Janinę, Jana Nowak, Jacka Dobrowolskiego

 

Nabożeństwo majowe

Czwartek – 20 maj  2024  r.  Uroczystość Bożego Ciała

            

800

+ Michała, Józefę, Wacława, Andrzeja Morawskich, Józefę, Juliana, Antoniego, Stanisława Nowickich, Bronisławę Sułkowską-Kozłowską, Marię Mizińską, Stanisława, Marię Ślarzyńskich

1000

O Boże błog. dla dzieci przeżywających Rocznicę Pierwszej Komunii Świętej

 

Procesja Eucharystyczna

1200

+ Zofię, Edwarda Podsiadłych

Piątek – 31 maj  2024  r.   

  

1700

+ Szczepana Neskę w 7 rocz. śm.

1730

Nabożeństwo majowe

1800

+ Jadwigę, Stanisława Pająk

Sobota – 1 czerwiec  2024  r.   

                           

1730

     Katarzynę, Jana, Stefana Gawrońskich

1800

     + Helenę, Jana, Tomasza Jędrych

         

Niedziela – 2 czerwiec  2024  r.

 

800

+ Wacława, Józefę w rocz. śm. Adamczyk, Mirosława Flisa w rocz. śm., zm. z rodz. Strzelczyków

1000

+ Joannę Warylak w 42 rocz. śm., Jana, Zofię, Kazimierę Warylak

1200

     O zdrowie, Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla Żanety i Tomasza Szatan w 1 rocz. zawarcia sakramentu małżeństwa

    Chrzest: Franciszek Szatan

Poniedziałek  – 3 czerwiec 2024 r.  

 

 1800

+ Jana Piwowarskiego w 1 rocz. śm., Stanisława, Stefanię Piwowarskich

 

wtorek – 4 czerwiec 2024 r.        

               

1800

+ Stanisława Puzianowskiego – od uczestników pogrzebu

 

Środa – 5 czerwiec 2024 r.       

                   

1800

+ Marię, Adama Druzgalskich, Jadwigę, Marię, Teresę, Stanisława, Mieczysława Górków


Czwartek – 6 czerwiec 2024 r.  

           

1800

+ Krystynę, Edwarda Rafalak

 

Piątek – 7 czerwiec 2024 r.   

 

1800

+ Ks. Kan. Czesława Kołtunowicza w rocz. śm.

 

Sobota – 8 czerwiec 2024 r.    

                              

1730

+ Czesława Sułkowskiego w 8 rocz. śm., zm. z rodz. Sułkowskich

1800

O zdrowie, Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla Piotra Będzińskiego w 20 rocz. urodzin

 

Niedziela – 9 czerwiec 2024 r.  

                  

800

+ Stefana Marciniaka w rocz. śm.

1000

O zdrowie, Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla Marty i Marcina Kęsków w 17 rocz zawarcia sakramentu małżeństwa i w 15 rocz. urodzin Wojciecha Kęski

1200

O zdrowie, Boże blog. i opiekę Matki Bożej dla Wiktorii, Oskara, Natalii i Krzysztofa w rocz. urodzin oraz dla wnuków: Oliwii, Nikoli, Marcina, Adama, Igora, Sebastiana i Julię
chrzest: Patryk Lao

Poniedziałek– 10 czerwiec 2024 r.  

 

 

 

 

 

wtorek – 11 czerwiec

 

1800

+ Barbarę Zalewską w rocz. śm.

 

 

środa – 12 czerwiec 2024 r.   

 

1800

+ Elżbietę Mielczarek

 


Czwartek – 13 czerwiec 2024 r.   

          

1800

+ Jana, Zofię Stanios

 

 

Piątek – 14 czerwiec 2024 r.        

                 

1730

+ Kazimierę, Apolinarego Frączyk, Władysława, Józefa Boguckich, Sławomira Balcerzaka

1800

+ Marka w rocz. śm., Zofię, Stanisława Frączkiewiczów

 

 

Sobota – 15 czerwiec 2024 r.        

      

1700

Ślubna: Sylwia Sułkowska – Piotr Marczak

1800

Ślubna: Agnieszka Warda – Łukasz Walos

 

Niedziela – 16 czerwiec 2024 r.            

 

800

+ Ewę, Jana, Bogdana Figowiczów i ich rodziców

 

1000

+ Zygmunta Piwowarskiego – od córki Małgorzaty

 

1200

O O zdrowie, Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla mieszkańców naszej parafii i naszych Gości, szczególnie ofiarodawców i dobrodziejów

 

 

Formularz kontaktowy


Kontakt