Kancelaria


Kancelaria


OGŁOSZENIA KANCELARYJNE

 

  1. Osoby, które pragną zawrzeć sakramentalny związek małżeński:

 

- metrykę chrztu aktualnej daty z adnotacją o bierzmowaniu i braku   

   przeszkód (jeśli nie byli ochrzczeni w tej parafii)

- świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego

- dowody osobiste
- w przypadku ślubu konkordatowego - dokumenty z USC stwierdzające stan

   wolny (w 3 egzemplarzach) – dokument ma ważność 6 m-cy.

- akt zgonu poprzedniego współmałżonka. (jeśli zawierali już związek

   sakramentalny)

 

  1. Osoby, które chcą ochrzcić swoje dziecko:

 

- odpis aktu urodzenia dziecka

- dane o chrzestnych (imię, nazwisko, wiek, adres) chrzestni mieszkający  

poza parafią chrztu dziecka dostarczają zaświadczenia ze swoich parafii   stwierdzające, że są praktykującymi katolikami

 

  1. Osoby które zgłaszają pogrzeb

 

Przynoszą ze sobą:

 

Kancelaria Parafialna czynna w dni powszednie po Mszy św.

nr konta bankowego: 09 1050 1793 1000 0090 3112 3731


Formularz kontaktowy


Kontakt